Läslustan

Vår bokcirkel Läslustan 2023-24 har startat igen och i bokhandeln hittar du broschyr med förteckning över alla titlar, men du kan också se vilka böcker som ingår i årets Läslustan        HÄR!